Martijn Kleppe

246 comments

Beeld van de spelen

Aug 31, 2016

Category: Fotografie

mobile_photo

Afgelopen zomer mocht ik samen met Hans Aarsman & Hans van der Meer op Radio1 vertellen over een historische foto van de Olympische Spelen in de rubriek 'Beeld van de Spelen'. Erg leuke klus omdat er zo veel prachtige foto's gemaakt zijn op de spelen. Maar ook omdat de items ontzettend leuk gemonteerd zijn door het team van OVT. Mijn keuze is gevallen op onderstaande foto's. De items kun je terugluisteren via de linkjes:
- De Hitlergroet van 1946: http://www.nporadio1.nl/sportzomer-2016/onderwerpen/367853-beeld-van-de-spelen-de-hitlergroet-in-1936
- De stad als decor in 1992: http://www.nporadio1.nl/sportzomer-2016/onderwerpen/368270-beeld-van-de-spelen-de-stad-als-decor-in-1992
- Prins Pils en Coca-Cola in 1996: http://www.nporadio1.nl/sportzomer-2016/onderwerpen/368433-beeld-van-de-spelen-prins-pils-en-coca-cola-in-1996


View Post
Tags : Fotografie

11 comments

Category: Onderzoek

mobile_photo

Nieuwtje: vanaf 1 februari ga werken bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) als Projectleider/Adviseur Digital Scholarship & Internationale Samenwerking op de afdeling Onderzoek (zie ook blog.kbresearch.nl). In die functie komen een aantal zaken samen waar ik de afgelopen jaar steeds meer aan werkte.

Al tijdens het werken aan mijn proefschrift over icoonfoto’s maakte ik gebruik van computermethoden om mijn onderzoek te ondersteunen. Het leidde ertoe dat ik na afronding als postdoc werkte aan een aantal Digital Humanities projecten: het Europese project AXES-Access to Audiovisual Archives, PoliMedia, Talk of Europe en binnen het VU-project The New News Consumer werkte ik onder andere aan de Newstracker waarmee we automatisch monitorden welke nieuwsberichten mensen online consumeerden. Tijdens deze projecten werkte ik vaak samen met bedrijven en cultureel erfgoedinstellingen en vond het erg leuk om te bekijken hoe de kennis uit die projecten voor hen toegepast kon worden. Net zoals ik het ook ontzettend leuk vind om de resultaten uit mijn onderzoek relevant te maken voor een breder publiek (zie Mijn Icoonfoto’s, de tentoonstelling in het Persmuseum, de speciale editie van Elsevier of mijn tv-optredens in Fotostudio de Jong).

Toen ik vorig jaar een tijdje gedetacheerd was als researcher-in-residence bij de KB merkte ik welke spannende en interessante ontwikkelingen daar speelden op juist die gebieden waar ik ook veel aan werkte vanuit de universiteit: digital scholarship, Europese samenwerking & toepassing van wetenschappelijke kennis. Echter, toen de mogelijkheid zich aanbood om echt te gaan werken bij de KB, moest ik goed nadenken: vertrekken bij de universiteit voelt toch als een ‘dingetje’. Maar juist omdat ik in mijn nieuwe functie veel samenwerking zal opzoeken met universiteiten voelt het niet als een volledig vertrek. Eerder als een veranderend perspectief en toepassing van onderwerpen & kennis waar mijn hart ligt. Tijd voor iets nieuws! 


View Post
Tags : , Onderzoek, KB

0 comments

Dankzij Sem

Jan 15, 2016

Category: Fotografie

mobile_photo

In september 2015 verscheen het vuistdikke boek 'Dankzij Sem. Nederlandse fotografie projecten 2000-2015 gesteund door de Stichting Sem Presser Archief'. Het bevat alle projecten die financieel ondersteund zijn door de stichting die de nalatenschap beheerde van Sem Presser. Tezamen vormen ze een prachtige bloemlezing van de ontwikkelingen in de Nederlandse fotografie sinds 2000, samengesteld door Hans van Blommestein, Dick Breebaart en Bart Nieuwenhuijs. Ik was dan ook vereerd met de vraag of ik het slotwoord wilde schrijven met daarin een analyse van alle projecten. Mijn bijdrage kun je nu hieronder lezen. 

Leve de nieuwsgierigheid naar het alledaagse

Martijn Kleppe

Een fotograaf en echtgenote die na beider overlijden hun gehele bezit overdragen aan een Stichting die het gebruikt om het werk van de fotograaf te behouden is al bijzonder. Maar dat het kapitaal ook aangewend mocht worden om documentaire fotografie en fotojournalistiek te ondersteunen, maakte de Stichting Sem Presser Archief uniek voor het Nederlandse fotografielandschap. In een tijd waarin ongeveer elke fotograaf klaagt over dalende inkomsten omdat (journalistieke) opdrachtgevers steeds minder geld beschikbaar hebben of bereid zijn te betalen, was de Stichting een steun en toeverlaat voor hen die wilden maken waar hun hart lag maar dit niet eenvoudig gerealiseerd of gefinancierd konden krijgen. Te meer het motto van het bestuur was: niet belonen wat er al is, maar mogelijk maken wat nog moet komen. Dit geheel in de geest van wat Joop Swart over Sem Presser schreef in de in dit boek (pagina 13) opgenomen inleiding uit het boek ‘Sem Presser een halve eeuw fotojournalistiek’:

De Nederlandse persfotografie heeft zich in de laatste decennia langzaam ontwikkeld tot wat nu fotojournalistiek heet, maar het nog altijd niet is.

Nu zal het bestuur van de Stichting niet de pretentie hebben gehad dat het met het honoreren van de in totaal  183 aanvragen in staat was om de Nederlandse fotojournalistiek tot volwaardige bloei te laten komen. Maar de bloemlezing van de toegekende projecten maakt het wel verleidelijk om een poging te wagen, te meer het persfotografische speelveld door de digitalisering drastisch veranderde tijdens de vijftien jaar waarin de Stichting opereerde. Het leidde tot bedreigingen voor veel fotografen maar tegelijk tot kansen zoals een aantal toegekende projecten laat zien waarin geëxperimenteerd wordt met multimediale storytell technieken zoals Robert Knoth & Antoinette de Jong doen met Poppy, Tails of Afghan Heroin (pagina’s 122-124), Geert van Kesteren met After the Ceasefires (pagina’s 175-179) of het ultieme multimediale project Via PanAm van Kadir van Lohuizen (pagina’s 294-299).

Net als deze multimediale projecten zijn verreweg de meeste gehonoreerde aanvragen documentair van aard waarbij in ieder geval twee thema’s vaak terugkomen. Allereerst is de aandacht voor jongeren opvallend. Wie goed in de ogen kijkt van de jongens op de poster van de Pressers overzichtstentoonstelling ‘Met het hart in de Lens’ (pagina 23) ziet dezelfde bravoure in de foto’s van Martijn van der Griendt (pagina’s 98-100) of in de kwetsbare blikken van de jongeren gefotografeerd door Annie van Gemert (pagina’s 132-134)

Daarnaast zien we landschappen in binnen- en buitenland op allerlei manieren terug. Of het nu de weidsheid is van het project NomadsLife van Jeroen Toirkens (pagina’s 72-74) of die van Afghanistan van Ruben Terlou (pagina’s 210-213). Het Nederland – uit voorraad leverbaar van Hans van der Meer (pagina’s 356-361)of van het Nederland voor gevorderden van Daniel Koning (pagina’s 141-143). Bij elk project is duidelijk dat het landschap inspirerend werkt voor fotografen zoals ook al omschreven is in Dutch Eyes, het standaardwerk van de Nederlandse fotografie waarin een apart hoofdstuk is gewijd aan Nederlandse landschapsfotografie.

Maar datgene wat ontbreekt in Dutch Eyes, mist ook in de onderhavige kaleidoskoop van gehonoreerde projecten. Want waar is de persfotografie? Dit hangt natuurlijk samen met de definitie die je gebruikt om fotojournalistiek te beschrijven. Voor mij is een persfoto gemaakt als illustratie van een nieuwsgebeurtenis en bedoeld zijn om te publiceren in een massamedium. Of ook wel: Pictures on a Page naar het gelijknamige boek van Harold Evans dat voor veel fotoredacteuren nog steeds een standaardwerk is. Hoewel een dergelijke definitie de schijn van duidelijkheid met zich mee brengt, blijft de omschrijving natuurlijk multi-interpretabel. Want was is een nieuwsgebeurtenis? Voor velen is het datgene dat afwijkt van het alledaagse. Maar wat is dat dan?

Bij dat alledaagse komt voor mij juist de documentaire fotografie om de hoek kijken. Zonder te willen vervallen in het onoplosbare en altijd terugkerende ‘wat is documentaire fotografie debat?’, is het onvermijdelijk te constateren dat bijna geen enkel gehonoreerd project gemaakt is door een fotograaf die in dienst is van een fotopersbureau of als freelancer op die manier zijn of haar hoofdinkomen verdient.

In Dutch Eyes viel de afwezigheid van persfotografie ook al op maar was nog te verklaren uit het feit dat de samenstellers vooral afkomstig waren uit de museumwereld waar persfotografie nog maar recentelijk gewaardeerd wordt. Voor een fonds als dat van Sem Presser is het opvallender, zeker met de woorden van Joop Swart in het achterhoofd. Is de Nederlandse persfotografie dan nog steeds niet voldoende ontwikkeld?

Zo pessimistisch mogen we natuurlijk niet zijn. Een groeiend aantal getalenteerde Nederlandse persfotografen is werkzaam in het buitenland maar heeft Nederland niet meer op het netvlies staan als het gaat om publicaties. En het feit dat de Stichting Sem Presser Archief maar weinig persfotografische projecten heeft gehonoreerd, komt waarschijnlijk vooral door het simpele feit dat de meesten van hen bezig zijn met het nieuws van vandaag en niet met het boek of de tentoonstelling van morgen.

Maar vooral moeten we niet vergeten dat een groot aantal gehonoreerde projecten geïnitieerd zijn door fotografen die zelf vaak eerst als persfotograaf werkten. Tijdens hun werk zijn ze, meestal gevoed door hun nieuwsgierigheid, steeds meer documentair werk gaan maken. Is dat wellicht de volwassen fotojournalistiek die Swart voor ogen had? Fotografen die niet alleen kwalitatief hoogwaardige persfoto’s maken van nieuws dat om hen heen gebeurt maar hun nieuwsgierigheid ook laten leiden door het alledaagse van de wereld om hen heen?

Het mooiste voorbeeld van deze ontwikkeling is wellicht Baghdad Calling (pagina’s 116-119) van Geert van Kesteren. Omdat het voor Van Kesteren niet meer veilig genoeg was om zelf te fotograferen in Irak vertelt hij zijn verhaal met behulp van de foto’s die mensen zelf maakten. Die beelden van hun alledaagse leven geven ons een indruk van de huidige situatie en geven daarmee een ander zo niet gelaagder beeld dan de vaak harde persfoto’s van Westerse nieuwsfotografen.

Het is juist dit soort nieuwsgierigheid naar het alledaagse waarin documentaire fotografen in de voetsporen van Presser staan. Na de Tweede Wereldoorlog maakte hij immers ook geen harde nieuwsfoto’s meer maar vertelde met zijn foto’s vooral de verhalen over ‘het alledaagse leven van ‘gewone mensen’ (pagina 22).  Zijn fotografisch oeuvre is daarmee zeer veelzijdig en getuigt van iemand die leefde voor de fotografie. Zijn nalatenschap laat zien dat die liefde zelfs na zijn dood voortleeft. Op een bijzondere manier ondersteunde hij fotografen die daardoor net als hij de verhalen konden vertellen die zij wilden delen. Voor een deel dankzij Sem. Maar vooral dankzij hun eigen nieuwsgierigheid naar het alledaagse.

 

Martijn Kleppe is onderzoeker aan de Vrije Universiteit en geïnteresseerd in de verbeelding van het heden en verleden door middel van foto’s. In 2013 verscheen zijn boek ‘Canonieke Icoonfoto’s. De rol van (pers)foto’s in de Nederlandse geschiedschrijving’ (Eburon) (pagina 102) en het spel Mijn Icoonfoto’s (pagina 347) dat mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage van de Stichting Sem Presser Archief

 

 

View Post

1 comment

Category: Onderzoek

mobile_photo

Er is veel geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse persfotografie. De serie ‘Fotografie in Nederland in 3 complete delen‘ gold in combinatie met het Fotolexicon lange tijd als standaardwerk. Sinds in 2007 het vuistdikke boek Dutch Eyes verscheen en het Fotolexicon opging in Depth of Field, worden deze werken veelal aangehaald om het verleden van fotografie in Nederland te beschrijven. Echter, de geschiedenis van de Nederlandse persfotografie komt er in alle boeken bekaaid af. Een anecdotische beschrijving staat weliswaar in ‘Argusogen’ van Bram Wisman en in een aantal artikelen en scripties komt journalistieke fotografie aan bod, maar een overzicht van de eerste persfoto tot aan de laatste multimedia producties ontbrak nog.

Daarom ben ik erg blij dat ik samen met mijn collega Bernadette Kester een eerste versie van die geschiedenis heb mogen beschrijven voor de nieuwe editie ‘Journalistieke Cultuur in Nederland’, samengesteld door Jo Bardoel en Huub Wijfjes. Het is een van de vele hoofdstukken in het boek en we hadden beperkt de ruimte dus het is een grove beschrijving. En bewust schrijf ik een geschiedenis. De geschiedenis bestaat immers niet. Daarom hoop ik dan ook dat deze geschiedenis nog vaak herschreven en aangevuld zal worden.

Het boek kun je hier bestellen. Een samenvatting van het hoofdstuk staat hieronder en een eerdere versie van het hoofdstuk kun je nu hier downloaden (klik op de pagina rechts op 'Download full text'. Commentaar, reacties en aanvulling zijn meer dan welkom!

 

Acceptatie, professionalisering en innovatie. Persfotografie in Nederland

Na de opkomst van de fotografie aan het begin van de negentiende eeuw, duurde het nog bijna een eeuw voordat het genre van de persfotografie in het Nederlandse journalistieke productieproces geëffectueerd en geaccepteerd was als vorm van nieuwsoverdracht of nieuwsillustratie. Tenminste vier factoren speelden een rol in dit proces van innovatie en acceptatie: technologische vernieuwingen; ontwikkelingen in de perssector en journalistieke cultuur (dag- en weekbladen); toegankelijkheid tot en populariteit van de fotografie; en professionalisering van het beroep van persfotograaf of fotojournalist. Deze factoren geven aanleiding tot een voorzichtige indeling in drie periodes die een geschiedenis beschrijven van de Nederlandse persfotografie: van de eerste Nederlandse persfoto’s in de Katholieke Illustratie tot aan het multimediale crowfunded Sochi Project. De in het artikel beschreven ontwikkelingen worden grotendeels ondersteund door de resultaten van een kwantitatief onderzoek naar het aantal en de omvang van persfoto’s in twee Nederlandse dagbladen (De Telegraaf en Nieuwe Rotterdamsche Courant/NRC Handelsblad) in de periode 1900-2013. 


View Post

10 comments

Category: Onderzoek

mobile_photo

Sinds 1 april ben ik voor een half jaar ‘onderzoeker te gast op de onderzoeksafdeling van de Koninklijke Bibliotheek om te werken aan mijn project ‘FoCon – Foto’s in en uit context’. Het is een erg leuke kans omdat ik de ruimte krijg om de digitale kranten- en tijschriftencollectie alsmede het webarchief van de KB te verkennen waarbij ik me vooral richt op het gepubliceerde beeldmateriaal. Al een tijdje houd ik me bezig met Digital Humanities projecten waarbij beeldmateriaal een grote rol speelt (zie AXES, PoliMedia en Talk of Europe) en samen met een onderzoeker van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) wil ik nu bekijken of we slimme manieren kunnen ontwikkelen om het hergebruik van foto’s in verschillende media en door de tijd heen te bestuderen. Dit deed ik ook in mijn proefschrift met bijvoorbeeld de foto van Troelstra of het recente voorbeeld van de foto van Marokkaanse jongens in Kamp Westerbork. Troelstra onderzocht ik handmatig door alle kranten en boeken door te nemen. Maar voor de foto van de Marokkaanse jongens maakte ik gebruik van onder andere Google Image Similarity Search (meer daarover hieronder). Voor mijn tijd bij de KB wil ik de mogelijkheden verkennen of iets soortgelijks voor historische beelden ontwikkeld kan worden. Nu ben ik er maar 1,5 dag in de week voor een periode van zes maanden dus ik moet bescheiden blijven en zie deze periode vooral als een verkenning van de mogelijkheden. Mocht je er meer over willen weten, hieronder staat een deel van de projectbeschrijving.

FoCon - Foto’s in en uit Context

De visualisering van het nieuws door middel van foto’s in gedrukte media is in de tweede helft van de 20e eeuw explosief toegenomen door enerzijds verbeterde druktechnieken, anderzijds de behoefte van het publiek om het nieuws samengevat te krijgen in beelden en niet meer alleen in teksten (Kester & Kleppe 2015). Tegelijkertijd zien we dat sommige nieuwsfoto’s vaker worden gebruikt dan andere, ook lang nadat de afgebeelde gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Door hergebruik in een andere context kan een afbeelding een nieuwe betekenis krijgen zoals we in eerder onderzoek vaststelden aan de hand van een foto van de socialistische politicus Pieter Jelles Troelstra (Kleppe 2014a). Een foto uit 1912 waarop hij tijdens een demonstratie pleit voor de invoering van algemeen kiesrecht, wordt in een derde van de schoolboeken geschiedenis gebruikt om zijn mislukte revolutiepoging van 1918 te verbeelden. Deze verkeerde datering en de daarmee gepaarde gaande betekenisverandering toont de noodzaak om foto’s als historische bron nauwkeurig(er) te bestuderen (Burke 2001, Kleppe & Beunders 2010).

Onderzoek naar het hergebruik van foto’s is echter arbeidsintensief, onder meer vanwege het groeiend aantal foto’s en media waarin deze gepubliceerd worden. Hierdoor kan dit onderzoek vooralsnog alleen steekproefsgewijs en handmatig gedaan worden. Methoden uit de Digital Humanities bieden echter de mogelijkheid dit onderzoeksproces te optimaliseren door alle gedigitaliseerde uitgaven automatisch te doorzoeken.

Hiervoor zijn twee zoektechnieken beschikbaar: visueel en tekstueel zoeken. Visueel kan gezocht worden door gebruik te maken van beeldherkenning: als de onderzoeker een foto uploadt worden daarna alle media artikelen doorzocht op het gebruik van dezelfde foto, een methode die ook wel ‘similarity search’ of ‘query by example’ wordt genoemd en reeds beschikbaar is bij Google Images (Doug 2014, Kleppe 2011, Kleppe 2012, Kleppe 2013b, Smeulders 2000, Resig 2014). Anderzijds kan tekstueel gezocht worden m.b.v. ‘named entity recognition’ waarbij concepten en namen automatisch geëxtraheerd worden uit de tekst van het artikel bij de foto, waarna andere artikelen gezocht worden waarin dezelfde concepten of personen genoemd worden (Kleppe et al 2014). Beide methodes nemen de onderzoeker veel handwerk uit handen terwijl hij nog wel diens historische methode kan toepassen bij het bepalen van de context waarin dezelfde foto is gebruikt.

Onderzoeksthema

Het centrale onderzoeksthema van FoCon is daarom een verkenning van de mogelijkheden die deze technieken bieden om het onderzoek naar het hergebruik van beeldmateriaal te faciliteren. Voor FoCon wordt één van de twee technieken verkend om het hergebruik van foto’s van politici te onderzoeken in de visuele media-archieven van de KB: het krantenarchief, het tijdschriftenarchief en het webarchief. In ons eerdere project PoliMedia hebben we ervaring opgedaan met mediaberichtgeving over politici waardoor we weten dat er veel en veelsoortig fotomateriaal van politici beschikbaar is (Kleppe et al 2014b). Daarnaast leent mediaberichtgeving over politici zich goed voor de bestudering van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zoals omgangsvormen in de Tweede Kamer of de zelfrepresentatie van politici.

Mogelijke impact

FoCon kan gezien worden als pilot-studie voor een groter onderzoeksproject waarbij een combinatie van beide technieken wordt toegepast om onderzoek naar hergebruik van fotomateriaal op grotere schaal te faciliteren in zowel archiefmateriaal als contemporaine mediaberichten. De tijd hiervoor lijkt rijp te zijn nu er in Nederland verschillende fotoarchieven beschikbaar zijn gekomen die via linked open data formats gekoppeld kunnen worden aan media-archieven, Zie onder andere de open fotocollecties van het Nationaal Archief, het Regionaal Archief Nijmegen of Erfgoed Leiden. Daarnaast is de focus binnen de Digital Humanities ietwat eenzijdig gericht op tekst (Zundert & Dalen-Oskam 2014). In het licht van de gestage toename van audiovisuele data in de vorm van beeld, audio en video (Ordelman et al 2014, Smith 2013) is die beperking ongewenst en FoCon kan hier tegenwicht aan bieden door de potentie van DH bij de bestudering van beeldmateriaal en bij de verbinding van heterogene collecties nader te verkennen.

Literatuur

Burke, P (2001), Eyewitnessing. The uses of images as historical evidence (London).

Doug, R. (2014): ‘Using Computer Vision to Improve Image Metadata’. Digital Humanities 2014. http://dharchive.org/paper/DH2014/Paper-294.xml (2014)

Kester, B., Kleppe, M. (2015), “Acceptatie, professionaliseing en innovatie. Persfotografie in Nederland 1837-2014” in Wijfjes, H., Bardoel, J., Journalistieke Cultuur in Nederland – tweede geheel vernieuwde druk (Amsterdam).

Kleppe, M. (2014a), “Je vergissen met Troelstra. Beeld (ver)vormende foto's van de Nederlandse geschiedenis”, Geschiedenis Magazine 1, 52 - 55.

Kleppe, M., Hollink, L., Kemman, M., Juric, D., Beunders, H., Blom, J., Oomen, J. Houben, G.-J. (2014b). “PoliMedia – Analysing Media Coverage of Political Debates By Automatically Generated Links to Radio & Newspaper Items” In D’Aquin, M. et al. (Eds.), Proceedings of the LinkedUp Veni Competition on Linked and Open Data for Education. Geneva, Switzerland: CEUR-WS. http://ceur-ws.org/Vol-1124/

Kleppe, M. (2013a): Canonieke Icoonfoto’s. De rol van (pers)foto’s in de Nederlandse geschiedschrijving (Eburon), Delft. http://repub.eur.nl/pub/38912

Kleppe, M. (2013b), “Vind die ene foto” In Geels, M., Opijnen, T. Van., Nederland in ideeen. 101 Denkers over inzichten en innovaties die ons land verander(d)en (Amsterdam). https://decorrespondent.nl/134/Fotos-terugvinden-zal-net-zo-gemakkelijk-worden-als-fotos-maken/10356150068-be05cbeb

Kleppe, M. (2012), “Wat is het onderwerp op een foto? De kansen en problemen bij het opzetten van een eigen fotodatabase” In: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 2 93 – 107. http://repub.eur.nl/pub/34903/

Kleppe, M. (2011) Vind foto’s met behulp van foto’s. Fotografisch Geheugen (72) 15 – 17 http://repub.eur.nl/pub/30669/

Kleppe, M., Beunders, H. (2010), ‘Een plaatje bij een praatje of historisch onderzoek? Fotografie verwerft geleidelijk een plek in de historische wetenschap’, Groniek 187 121-139. http://repub.eur.nl/pub/21692

Ordelman, R., Kemman, M., Kleppe, M., Jong, F. de (2014), Sound and (moving images) in foucs – How to integrate audiovisual material in Digital Humanities research. Digital Humanities 2014 http://dharchive.org/paper/DH2014/Workshops-914.xml

Resig, J. (2014). “Using Computer Vision to Increase the Research Potential of Photo Archives.” Journal of Digital Humanities, 3(2). http://journalofdigitalhumanities.org/3-2/using-computer-vision-to-increase-the-research-potential-of-photo-archives-by-john-resig/

Smeulders, A. W., Worring, M., Santini, S., Gupta, A., & Jain, R. (2000). Content-based image retrieval at the end of the early years. Pattern Analysis and Machine Intelligence, Pattern Analysis and Machine Intelligence 22, 1349 – 1380.

Smith, J. R. (2013). Riding the multimedia big data wave. In Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval - SIGIR ’13. New York, New York, USA: ACM Press. doi:10.1145/2484028.2494492.

Zundert, J. van, & Dalen-Oskam, K. van. (2014, October 28). Digital Humanities in the Netherlands. Retrieved November 7, 2014, from http://www.hsozkult.de/hfn/debate/id/diskussionen-2396

 


View Post

627 comments

De piemels van Frank

Nov 14, 2014

Category: Onderzoek

mobile_photo

Vorig jaar mocht ik een hoofdstuk schrijven in het boek 'Nederland in ideeën' (zie hier dat stuk). Dit jaar komt er een vervolg op het boek en ook daarin mocht ik een stuk schrijven waarin ik een antwoord moest geven op de volgende vraag van Paulien Cornelisse: 'Welk inzicht uit je vakgebied kan anderen helpen in het dagelijks leven'. Een lastige vraag maar gelukkig kon ik een invalshoek vinden waarin de ordening van foto's centraal staat. En laat je vooral niet misleiden door de titel van mijn bijdrage: 'De piemels van Frank'.

Meer informatie over het boek alhier. Alle bijdragen van het boek zijn ook verschenen in een online tentoonstelling die verspreid staan over 93 websites die je kunt bezoeken via www.nederlandinideeen.nl of klik hier om vanzelf naar een andere bijdrage te gaan uit het boek.

Mijn verhaal & antwoord op de vraag kun je hier lezen:

Het begon met een simpele observatie. Op datingsites voor homo’s zag fotoredacteur Frank Schallmaier steeds vaker profielfoto’s waarop mannen hun geslachtsdeel toonden met een voorwerp ernaast om te laten zien hoe groot ze geschapen waren. Van alles werd in de strijd gegooid: van deodorantspuitbussen tot mobiele telefoons en van afstandsbedieningen tot bierblikjes. Het valt niet op als je het één of twee keer ziet. Frank ziet echter elke dag duizenden foto’s op de redactie van de Volkskrant en is getraind om snel details te zien en patronen te herkennen. Toen hij het piemelpatroon eenmaal ontdekt had, begon hij de foto’s te verzamelen.

Tot op de dag van vandaag vond hij 8397 van deze foto’s. In 2009 stond een eerste selectie van de foto’s in Volkskrant Magazine en werd de serie tentoongesteld bij het paviljoen van het Stedelijk Museum op Art Amsterdam. Daarna ging het snel en waren de foto’s te zien in Arles, Antwerpen, Wenen en Barcelona. Afgedrukt op groot formaat en ooghoogte waren de piemels op de tentoonstellingen niet te vermijden. Nadat ik was bijgekomen van de eerste schok, werd de kracht van de serie me snel duidelijk. Elke man wil met zijn foto laten zien hoe bijzonder hij is. Wellicht maak je op sommige mensen indruk wanneer je laat zien dat je piemel even groot is als een afstandsbediening, maar bij het aanschouwen van zo veel foto’s valt die ene foto helemaal niet meer op. Sterker nog, je ziet dat elke man hetzelfde is, verschillen in formaat en type uiteraard daargelaten. De drang van de mannen om te laten zien hoe bijzonder zij zijn als individu, gaat verloren in de optelsom van hetzelfde patroon.

Expo_Frank.jpg

Foto: Een bezoekster van een expositie kijkt naar de verzameling piemels van Frank Schallmaier.

De fotoserie van Frank lijkt sterk op het onderzoeksproject ‘Selfiecity’ van de Amerikaanse onderzoekers Lev Manovich en Moritz Stefaner. Van vijf steden verzamelden zij 650.000 Instagram-foto’s en analyseerden alle selfies die geplaatst werden in december 2013. Ook zij ontdekten patronen. Inwoners van Bangkok staan vrolijker op foto’s dan mensen uit Rusland, en vrouwen uit São Paolo tillen vaker hun hoofd op dan vrouwen uit andere steden. Hoewel de resultaten op het eerste oog niet erg bijzonder lijken, laat de analyse mooi zien dat mensen hetzelfde soort foto’s van zichzelf maken. Net als bij de verzameling van Frank zien we dat mensen met hun selfie willen tonen hoe bijzonder zij zijn. Maar wanneer je grote hoeveelheden foto’s analyseert, blijkt dat iedereen hetzelfde doet.

In Nederland speelt het kunstenaarsduo Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek al jaren met dit uitgangspunt in hun project Exactitudes. Lange tijd observeerden ze het Nederlandse straatbeeld, op zoek naar patronen in de kleding die mensen droegen. Ze zochten naar overduidelijke subculturen zoals gabbers of relirockers die hetzelfde soort kleding droegen. Maar ze ontdekten ook onbewuste patronen in de kleding die wordt gedragen door jonge vaders met hun baby in een draagzak op hun buik, of in de grijze regenjassen van oudere dames. Zodra ze een patroon vonden, nodigden ze de mensen uit in hun studio en fotografeerden hen in de betreffende kleding tegen een witte achtergrond. Op die manier werden de mensen ontdaan van alle afleiding van het straatbeeld en werd de kledingkeuze juist benadrukt. Twaalf foto’s van een groep werden gecombineerd tot een collage waarin het individu verdwijnt en het collectief verschijnt.

 Exactitudes-small.jpg

Foto: Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek, te zien via www.exactitudes.com

Fascinerend aan de drie voorbeelden zijn de patronen die zichtbaar worden in grote hoeveelheden foto’s. Blijkbaar zijn we als mensen helemaal niet zo individueel als we zelf denken, of ons fotografisch willen doen voorkomen. Tegelijk laten de drie voorbeelden de kracht van context zien. Eerst worden mensen met dezelfde kleding uit hun context gehaald en gefotografeerd. Daarna worden de foto’s naast elkaar geplaatst waardoor een nieuwe context en een ander verhaal ontstaat. Bij de piemels van Frank gaat het zelfs nog een stapje verder. De foto’s zullen voor sommige mensen een opzienbarend verschijnsel zijn, maar in de context van een datingsite is het een stuk minder opvallend en wellicht zelfs een stijlmiddel. Door de contactadvertenties weg te halen, verdwijnt echter die ‘natuurlijke’ omgeving en ontstaat een nieuw verhaal. Wanneer de verzameling daarna ook nog eens opgehangen wordt in een museum, ontstaat een tweede laag in de betekenisvorming van de foto’s. Het zijn dit soort veranderende contexten die de verhalen van een foto maken en deze continu herschrijven.

Martijn Kleppe

Postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Vrije Universiteit Amsterdam; geïnteresseerd in de verbeelding van het heden en verleden door middel van foto’s

Alle antwoorden op de vraag van Paulien Cornelisse zijn ook beschikbaar in boekvorm onder de titel Dit wil je weten: Wetenschappers ondernemers en kunstenaars geven adviezen voor het dagelijks leven 

Klik hier voor het volgende antwoord

Klik hier voor een bezoekje aan de centrale hal van de expositie

 

 


View Post

14 comments

Category: Onderzoek

mobile_photo

Tot nu toe heb ik een aantal geweldige kansen gehad om mijn proefschrift onderzoek onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Het is verschenen als boek. We hebben het spel Mijn Icoonfoto's gemaakt. In het Persmuseum mocht ik een tentoonstelling maken. En nu is er een speciale editie van Elsevier, die ik mede mocht samenstellen.

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan dit prachtige nummer. Research, discussieren, informeren bij anderen, meer discussieren, schrappen, meer research en nog veel meer discussieren. Terwijl ik voor mijn boek juist onderzocht hoe redacteuren foto's kiezen, stond ik nu aan de andere kant: samen met het geweldige team van Elsevier was ik degene die nu de foto's koos. Regelmatig ervaarde ik daarbij de conclusies van mijn onderzoek. Een daarvan benadrukt het belang van het persoonlijke geheugen van redacteuren wanneer zij beeldmateriaal kiezen voor schoolboeken. Vaak is het beeld dat een redacteur van een gebeurtenis heeft, leidend voor de definitieve keuze van de foto.

Nu kon ik zelf eens ervaren welke rol dat persoonlijke geheugen speelt en dat was best wel een uitdaging ;) Ik ben dan ook erg benieuwd naar de reacties, dus laat het me gerust weten. Het tijdschrift is nu te koop in de boekhandel of via de website van Elsevier. Bekijk een voorproefje hieronder. Koopt dat blad! 

 

 

 

 

 

 


View Post
Tags : , icoonfoto's, Elsevier

0 comments

Category: Fotografie

mobile_photo

Slechts een paar dagen was Kim Phuc in Nederland maar ze zal op veel mensen indruk hebben gemaakt.  De meeste mensen kennen haar als het meisje van de zwart-wit foto uit 1972 van AP-fotograaf Nick Ut waarop ze naakt vlucht voor een napalmbombardement. Het is waarschijnlijk één van de meest bekende iconische foto’s en staat in praktisch elk boek over de Vietnamoorlog. Juist daarom is het voor mij zo’n belangrijke foto omdat het ook in mijn onderzoek naar icoonfoto’s een belangrijke rol speelt. Het is een waar global supericon.

Wanneer ik op een lezing over deze foto vertel, beschrijf ik vaak hoe de foto voor verschillende verhalen gebruikt kan worden en juist daarom zo vaak gepubliceerd wordt. De foto toont namelijk niet alleen de Vietnamoorlog maar ook de gevolgen van massavernietigingswapens of het leed van kinderen in oorlogen. De onaangesneden versie toont zelfs de rol van media in het Vietnamconflict of oorlog in het algemeen. Zie hier (pdf!) wat ik daar eerder over schreef.

Hoewel ik dacht dat ik alles wel wist over de foto en het meisje was ik toch verbaasd toen ik Kim Phuc afgelopen vrijdag hoorde spreken op het congres Bridges to the Future in Arnhem. Niet zo zeer over haar verhaal maar wel over het effect ervan op de toehoorders op me heen. Ze vertelde niets nieuws. Haar verhaal is al duizend keer opgeschreven door journalisten in de hele wereld (negeer die korte artikelen maar lees vooral het boek ‘The girl in the picture’). In haar lezingen reflecteert ze erg weinig op de foto. Maar ze vertelt vooral hoe ze iedereen die verantwoordelijk was voor het bombardement kon vergeven en haar leven opnieuw zin kon geven.

Haar rustige en emotionele manier hakte er duidelijk in bij de toehoorders. Ik hoorde gesnik om me heen en zag hoe de foto voor deze toehoorders nog een extra betekenislaag kreeg. Voor de lezing associeerden ze de foto waarschijnlijk met één van de verhalen die ik hierboven beschreef. Maar tijdens de lezing realiseerde ik me dat er nog een verhaal mogelijk is met deze foto: het verhaal van vergiffenis en hoop. Daarmee komt er nog een verhaal bij de foto en nog meer redenen om de foto te blijven af te drukken. 

Meer lezen over Kim Phuc & de foto? Zie deze blogpost die ik er eerder over schreef of zie de uitzending van Brandpunt van zondag 21 september.

Foto bij bericht via de Flickr account Eric Constantineau 


View Post

0 comments

25 jaar Tankman

Jun 03, 2014

Category: Onderzoek

mobile_photo

Het is deze week 25 jaar geleden dat het Chinese studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede werd neergeslagen. Het beeld dat onvermijdelijk verbonden lijkt te zijn met het neerslaan van de demonstraties is de foto van de tankman: de man die ogenschijnlijk een rij tanks staande hield. Het is wellicht één van de bekendste icoonfoto's. Het bevat dan ook praktisch alle kenmerken van een icoonfoto: het beeld is vaak gepubliceerd tot op de dag van vandaag. De foto is symbolisch: het afgebeelde staat voor meer dan alleen de gebeurtenis. Een grote groep mensen kent het beeld, terwijl de foto ook hergebruikt wordt in allerlei variaties, kijk maar eens welke resultaten je krijgt als je op Google Images zoekt op 'Tiananmen meme'

Dezer dagen wordt er veel teruggeblikt op de gebeurtenissen en de foto. De meest interessante artikelen verzamel ik in een bundle maar erg veel nieuwe zaken en kennis is er nog niet naar boven gekomen. Wel komen veel opmerkingen voorbij die niet kloppen. De vier belangrijkste:

- Iedereen kent de foto van de tankman. Nee: De foto is zeker bekend maar het is zeer de vraag of iedereen in Nederland de foto kent, laat staan wereldwijd. Allerlei onderzoeken over het (her)kennen van icoonfoto's wijzen uit dat generatie en culturele achtergrond hiervoor bepalend zijn. Het zal dan ook niemand verbazen dat de foto in China veelal onbekend is. HP/DeTijd schreef bijvoorbeeld dat 'slechts' 15 procent van Chinese studenten de foto kent. Ze zijn daar nogal verbaasd over omdat ze dit weinig vinden. Om eerlijk te zijn vind ik dit veel en vraag me af of je een veel hoger percentage zou krijgen onder Nederlandse studenten. Om bijvoorbeeld te bekijken welke foto's in Nederland iconisch genoemd kunnen worden hebben we www.mijnicoonfotos.nl gemaakt waarbij je jouw icoonfoto's kunt vergelijken met anderen spelers. Speel het maar eens en je zult zien dat slechts een paar overeenkomen.

- De man hield de colonne tanks tegen. Nee: de man hield de rij tanks ongeveer 1 minuut tegen en werd daarna weggevoerd. Zie het filmpje van de gebeurtenissen hieronder.

- De foto van de tankman is gemaakt op 4 juni toen de opstand werd neergeslagen. Nee: de foto is de dag erop gemaakt, namelijk op 5 juni. Zie deze tweet van fotograaf Stuart Franklin erover.

- De man hield de tanks tegen op het Plein van de Hemelse Vrede. Nee: de gebeurtenissen waren op de Chang'An Avenue. Weliswaar vlakbij het Plein maar het was niet op het plein.

 

Desalniettemin is de kracht van de foto voor veel mensen bijzonder en voor hen maken deze feiten natuurlijk niets uit. Wanneer je toch iets meer wilt weten over de foto, zie dan deze posts met de voor mij meest interessante informatie:

- Een video waarop je ziet dat de man de tanks staande houdt. Zet zeker het geluid aan maar verbaas je er vooral over hoe kort de man de tanks tegenhield: https://www.youtube.com/watch?v=YeFzeNAHEhU

- De foto is gemaakt door verschillende fotografen die zich bevonden in hetzelfde hotel. Zie de vier varianten bij The New York Times Lens Blog  Samen met Henri Beunders schreef ik een tijd geleden ook al eens over de vier foto's voor Trouw.

- Vijf jaar geleden dook bij dezelfde website van de New York Times een foto op die vanuit een geheel ander perspectief is gemaakt. Het geeft je een indruk hoe de omstanders de gebeurtenissen hebben beleefd en is tevens een puzzelplaatje waarbij je moet zoeken naar de tanks en de man.

 

Tenslotte nog twee boeken die wat mij betreft de beste wetenschappelijke analyses maken van de foto:

- In No Caption Needed van Robbert Hariman & John Louis Lucaites gaat hoofdstuk 7 over de foto

- David Perlmutter heeft een mooie analyse gemaakt van het effect van de foto op de politiek in zijn boek  'Photojournalism and forein policy. Icons of outrage in international crises'


Als je nu nog niet genoeg hebt van de foto, dan ben je natuurlijk altijd van harte welkom in het Persmuseum, alwaar de foto prominent is opgenomen in onze tentoonstelling 'Icoonfoto's en de huidige beeldcultuur'.View Post

1 comment

Category: Onderzoek

mobile_photo

Op 27 maart gaat in het Persmuseum de tentoonstelling 'Icoonfoto's en de huidige beeldcultuur' open. Ik mocht deze samenstellen en baseerde me op mijn boek 'Canonieke Icoonfoto's' en laat ook recente foto's aan bod komen om te laten zien hoe foto's naar elkaar verwijzen.

Het spannende aan het maken van een tentoonstelling is dat we nu ook kunnen laten zien hoe foto's in de oorspronkelijke context gebruikt worden. Zo kun je van de bekendste icoonfoto's (het napalmmeisje, de man voor de tanks en 9/11) zien hoe de foto's in kranten en tijdschriften zijn gekomen. Maar ook komt de foto van Dolle Mina aan bod. Je kunt zien hoe de campagneposter van Obama verwijst naar een bekende foto van Che Guevara en kun je de boeken bekijken waarin de foto van Pieter Jelles Troelstra consequent verkeerd gedateerd wordt.

Om te laten zien dat foto's ook tegenwoordig vaak hergebruikt worden in een andere context, komt het misbruik van de foto van de Marokkaanse jongeren in Kamp Westerbork aan bod, net als drie andere filmpjes die eerder hingen in de tentoonstelling 'Editing the News' van het Fotomuseum Antwerpen. Tenslotte kun je ook 'Mijn Icoonfoto's' spelen dat we voor de tentoonstelling speciaal beschikbaar stellen in een nieuw ontworpen zuil.

Kortom, kom eens kijken! De tentoonstelling is beschikbaar tot 31 augustus. Voor meer informatie zie http://persmuseum.nl/expositie/verwacht-vanaf-27-maart-icoonfotos-en-de-hedendaagse-beeldcultuur 

Voor het persbericht met alle informatie, zie hieronder.

 

EXPOTRAILER: ICOONFOTO'S from N8 on Vimeo.


View Post

Get this feed