Martijn Kleppe

Category List


Tag List


Tag CloudArchive

Er is veel geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse persfotografie. De serie ‘Fotografie in Nederland in 3 complete delen‘ gold in combinatie met het Fotolexicon lange tijd als standaardwerk. Sinds in 2007 het vuistdikke boek Dutch Eyes verscheen en het Fotolexicon opging in Depth of Field, worden deze werken veelal aangehaald om het verleden van fotografie in Nederland te beschrijven. Echter, de geschiedenis van de Nederlandse persfotografie komt er in alle boeken bekaaid af. Een anecdotische beschrijving staat weliswaar in ‘Argusogen’ van Bram Wisman en in een aantal artikelen en scripties komt journalistieke fotografie aan bod, maar een overzicht van de eerste persfoto tot aan de laatste multimedia producties ontbrak nog.

Daarom ben ik erg blij dat ik samen met mijn collega Bernadette Kester een eerste versie van die geschiedenis heb mogen beschrijven voor de nieuwe editie ‘Journalistieke Cultuur in Nederland’, samengesteld door Jo Bardoel en Huub Wijfjes. Het is een van de vele hoofdstukken in het boek en we hadden beperkt de ruimte dus het is een grove beschrijving. En bewust schrijf ik een geschiedenis. De geschiedenis bestaat immers niet. Daarom hoop ik dan ook dat deze geschiedenis nog vaak herschreven en aangevuld zal worden.

Het boek kun je hier bestellen. Een samenvatting van het hoofdstuk staat hieronder en een eerdere versie van het hoofdstuk kun je nu hier downloaden (klik op de pagina rechts op 'Download full text'. Commentaar, reacties en aanvulling zijn meer dan welkom!

 

Acceptatie, professionalisering en innovatie. Persfotografie in Nederland

Na de opkomst van de fotografie aan het begin van de negentiende eeuw, duurde het nog bijna een eeuw voordat het genre van de persfotografie in het Nederlandse journalistieke productieproces geëffectueerd en geaccepteerd was als vorm van nieuwsoverdracht of nieuwsillustratie. Tenminste vier factoren speelden een rol in dit proces van innovatie en acceptatie: technologische vernieuwingen; ontwikkelingen in de perssector en journalistieke cultuur (dag- en weekbladen); toegankelijkheid tot en populariteit van de fotografie; en professionalisering van het beroep van persfotograaf of fotojournalist. Deze factoren geven aanleiding tot een voorzichtige indeling in drie periodes die een geschiedenis beschrijven van de Nederlandse persfotografie: van de eerste Nederlandse persfoto’s in de Katholieke Illustratie tot aan het multimediale crowfunded Sochi Project. De in het artikel beschreven ontwikkelingen worden grotendeels ondersteund door de resultaten van een kwantitatief onderzoek naar het aantal en de omvang van persfoto’s in twee Nederlandse dagbladen (De Telegraaf en Nieuwe Rotterdamsche Courant/NRC Handelsblad) in de periode 1900-2013. 

Add Pingback

Please add a comment

Posted by brandonuw16 on
Late-model project
http://muslim.clit.pornpost.in/?entry-taniya
veiad hotlines babies wali men's
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.